Senteret sitt bannerbilde

Ferie sommer 2019

4. juli 2019

Ferie

Benedikte har ferie i uke 27-29 
(010719-210719)

Ingeborg har ferie i uke 30-32
( 220719-1108)

Kontoret er åpent hele sommeren 

Årets Influensa Vaksine er kommet

25. oktober 2018

Årets Influensa- og Pneumokokk (lungebetennelse) vaksine er kommet 
Du kan komme alle hverdager mellom 0900-1400 å få satt vaksinen.
Influensavaksine kr: 160 ( varighet 1 år ) 
Pneumokokkvaksine kr : 380 ( varighet minst 10 år ) 
Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa, er:
- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
- Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig - hjertesvikt 
- lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
- nedsatt infeksjonsresistens
- svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
- andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

SOMMERFERIE 2018

5. juni 2018

Sommerferie 2018 

Ingeborg Grimsmo har ferie i uke 
28,29,31 og 32

Benedikte Liepelt har ferie i uke 
30,31,32 og 41

Hele Kontoret er stengt i uke 31 og 32, kontakt Kirkebakken legesenter ved behov for lege på telefon 71113000.

Husk og sjekk resepter i god tid slik at din fastlege får skrevet ut medisiner til deg før ferien 

Viktig info om bestilling av resepter

28. februar 2018

Det har kommet nye retningslinjer om bruk av medikamenter og bilkjøring.

Samtidig fokuseres det på rett bruk av vanedannende sovemedisin, beroligende og smertestillende medikamenter.

Sterke medisiner, som B- preparater,  SKAL skrives ut av fastlegen. Siden våre leger ikke er tilstede alle dager, ta kontakt i god tid, ikke samme dag,  for utskriving av medisiner. 

Benedikte jobber faste dager : Mandag, onsdag og fredag

Ingeborg jobber faste dager  : Mandag, tirsdag, onsdag                                                        og torsdag 

 

Årets Influensa Vaksine er kommet 2018

24. oktober 2017

Årets Influensa- og Pneumokokk (lungebetennelse) vaksine er kommet 
Du kan komme alle hverdager mellom 0900-1400 å få satt vaksinen.
Influensavaksine kr: 160 ( varighet 1 år ) 
Pneumokokkvaksine kr : 380 ( varighet minst 10 år ) 
Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa, er:
- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
- Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig - hjertesvikt 
- lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
- nedsatt infeksjonsresistens
- svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
- andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege