Årets Influensa- og Pneumokokk (lungebetennelse) vaksine er kommet 
Du kan komme alle hverdager mellom 0900-1400 å få satt vaksinen.
Influensavaksine kr: 160 ( varighet 1 år ) 
Pneumokokkvaksine kr : 380 ( varighet minst 10 år ) 
Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa, er:
- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
- Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig - hjertesvikt 
- lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
- nedsatt infeksjonsresistens
- svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
- andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege